Lab Alumni

Shan Li 

Shan Li, PhD
Postdoctoral Fellow

Jeremy Ramsey 

Jeremy Ramsey, PhD
Postdoctoral Fellow

Yuyang Zhao 

Yuyang Zhao, MS
Visiting Scholar
Liuzhong (Doc Wu)‌ 
Liuzhong Wu, DDS
Visiting Scholar

 

Gregorio Perez Cordon‌ 

Gregorio Perez Cordon, PhD
Postdoctoral Fellow

 

Lianfa Shi‌ 

Lianfa Shi, MD
Research Associate

 

Guan‌ 

Yongjun Guan, PhD
R
esearch Assistant Professor

 

Zhiyong Yang‌ 

Zhiyong Yang, PhD
R
esearch Associate