Lab Alumni

Shan Li 

Shan Li, PhD
Postdoctoral Fellow

Jeremy Ramsey 

Jeremy Ramsey, PhD
Postdoctoral Fellow

Yuyang Zhao 

Yuyang Zhao, MS
Visiting Scholar
Liuzhong (Doc Wu)‌ 
Liuzhong Wu, DDS
Visiting Scholar

 

Gregorio Perez Cordon‌ 

Gregorio Perez Cordon, PhD
Postdoctoral Fellow
 

 

Lianfa Shi‌ 

Lianfa Shi, MD
Research Associate

 

Guan‌ 

Yongjun Guan, PhD
R
esearch Assistant Professor

 

Zhiyong Yang‌ 

Zhiyong Yang, PhD
R
esearch Associate

 
Therwa Hamza, PhD
Postdoctoral Fellow
 
 
Hua Yu, PhD
Postdoctoral Fellow
 
 
 
Yixuan Zhu, PhD
Postdoctoral Fellow
 
 
 
Si Gao, MD
Visiting Scholar
 
 
 
Ying Sun, PhD
Visiting Scholar
 
 
Kevin Chen
PhD Candidate
Microbiology and Immunology
 
 
 
Bowen Jiang
PhD Candidate
Pharmacology
 
 
 
Yishan (Kathy) Liu, BS
DDS 2020
 

 

 
 
Matt Yarmosky, BS
DDS 2020